Hoạt động đối ngoại

MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC

trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Trường. Tính đến tháng 4/2022, Nhà trường đã có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 200 đối tác: Các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và công ty từ hơn 30 nước và tổ chức quốc tế với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả.

KÝ KẾT MOU

 Danh sách các đối tác quốc tế xem trong bảng dưới đây:

 

 

STT

Tên đối tác

Quốc gia

1

The University of Adelaide

Australia

2

Deakin University

Australia

3

Monash University

Australia

4

12D Civil and Surveyring Software

Australia

5

Victoria University (VU)

Australia

6

AMOG Consulting - Melbourne

Australia

7

University of New South Wales (UNSW) - Civil & Environmental Eng.School

Australia

8

The University of Sydney

Australia

9

University of Western Australia (UWA) - The UWA Oceans Institute (PERTH)

Australia

10

Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Belgium

11

Bruxelles University (ULB)

Belgium

12

University of Liege, Hec-Ulg

Belgium

13

Gembloux Agricultural University (FUSAGX)

Belgium

14

Sofia University

Bulgaria

15

Higher School of Transport (VTU)

Bulgaria

16

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG)

Bulgaria

17

University of Toronto

Canada

18

The Centennial College of Applied Arts & Technology

Canada

19

Laval University

Canada

20

The Universite De Montreal- Institut D'Urbanisme- Faculte De L' Amenagement

Canada

21

Hohai University

China

22

South West Jiaotong University (SWJTU)

China

23

KunMing University of Science and Technology (KUST)

China

24

Tongji University

China

25

Jingdezhen Ceramic Institute of China

China

26

The University of Aarhus

Denmark

27

Universite Gustave Eiffel

France

28

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

France

29

Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE), Lyon

France

30

Ecole Nationale de Ponts et Chaussées -Paris

France

31

Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP)

France

32

The University of Orleans (University d'Orleans)

France

33

Univeristy of Montpellier

France

34

Hội Khoa Học Và Chuyên Gia Việt Nam - Avse Global

France

35

INSA de Rennes

France

36

Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA de Lyon)

France

37

Tập Đoàn Xây Dựng Vinci

France

38

INSA de Strasbourg

France

39

Institut Mine Telecom

France

40

École Spéciale des Travaux Publics (ESTP)

France

41

ENSA Paris La Villette

France

42

Strasbourg, Ecole D'Architecture

France

43

Institut Francais de Mécanique Avancée (IFMA)

France

44

Bureau Veritas (BV)

France

45

Centre des Hautes Etudes de la Construction (CHEC) -Paris

France

46

Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse (INSA Toulouse)

France

47

Chính Phủ Việt Nam

France

48

Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Germany

49

Stuttgart University, Hamburg University

Germany

50

Nordhausen University of Applied Sciences

Germany

51

Leipzig University of Applied Sciences - HTWK Leipzig

Germany

52

Technical University Dresden

Germany

53

K.Cd, K.Xd,K Dtqt

Germany

54

Rosenheim University of Applied Sciences

Germany

55

Hochschule Nordhausen And Studienkolleg Nordhausen

Germany

56

Bauhaus University Weimar, Institute For Building Material Science

Germany

57

Bauhaus University Weimar

Germany

58

The Technical University of Kaiserslautern

Germany

59

Bauhaus University Weimar And Studienkolleg Nordhausen

Germany

60

University of Applied Science Zittau/Goerlitz (FH)

Germany

61

University of Dunaujvaros

Hungary

62

University of Miskolc

Hungary

63

Spartial decisions (SDs)

India

64

Universitas Katolik Parahyangan-Bandung

Indonesia

65

International Finance Corporation (IFC)

International Organization

66

Sapienza University of Rome

Italia

67

Università IUAV di Venezia (IUAV)

Italia

68

University of Brescia (Universita Degli Studi Di Brescia)

Italia

69

Politecnico Di Milano

Italia

70

L'Universita' Degli Studi Di Palermo

Italia

71

Universita di Pisa (UniPi)

Italia

72

Universita'Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia- Unimore

Italia

73

National Institute of Tecnology(NIT), Ishikawa College

Japan

74

Saitama University -The Graduate School of Science And Engineering (SU-GSSE)

Japan

75

Saitama University -The Graduate School of Science And Engineering

Japan

76

Kanto Gakuin University (KGU)

Japan

77

Kumamoto University

Japan

78

Eco System, Aureole Group

Japan

79

Hirose Vietnam Co., Ltd.

Japan

80

Alpha, Nippon, Mpken

Japan

81

Saitama University

Japan

82

Nagasaki University

Japan

83

International Center, Tokushima Uni

Japan

84

Maeda, Mvc And Visicons

Japan

85

Shibaura Institute of Technology

Japan

86

Eight-Japan Engineering Consultants Inc. (EJEC)

Japan

87

Iforce, VJIAT, JTA

Japan

88

Hiệp Hội Nhà Gỗ Nhật Bản

Japan

89

Toyo University- Asia Public/Private Partnership Institute

Japan

90

Toyoashi University of Technology

Japan

91

Kanto Gakuin University

Japan

92

Jfe Steel Corporation, Jfe Metal Products & Engineering Inc.

Japan

93

Mitsubishi Rayon Co.,Ltd, Vietnam Water Supply And Sewerage association(VWSA)

Japan

94

The University of Tokyo -Institute of Industrial science-International center for urban safety engineering

Japan

95

Jfe Steel Corporation

Japan

96

Japan Society of civil engineers ( JSCE)

Japan

97

The University of Tokyo -Institute of Industrial Science

Japan

98

Saitama University -The International Collaborative Graduate Program on Civil and Environmental Engineering

Japan

99

Kanazawa University

Japan

100

Nihonkai Consultant Co.,Ltd.

Japan

101

Kotobuki Corporation

Japan

102

The University of Kitakyushu Graduate School of Environmental Engineering

Japan

103

Chodai Co,.Ltd.

Japan

104

The University of Tokyo - Graduate School of Engineering

Japan

105

The University of Kitakyushu

Japan

106

Tokyo University of Science

Japan

107

Faculty of Environmental Engineering, The University of Kitakyushu

Japan

108

Okayama University-Graduate School of Environmental Science

Japan

109

Maizuru National College of Technology

Japan

110

Osaka University - Graduate School of Engineering And School of Engineering

Japan

111

Sojo University

Japan

112

Kyoto University

Japan

113

Intelligent Construction System Core-Support Center (ICSCSC)

Korea

114

TOP Architects & Associates

Korea

115

Korea Conformity Laboratories

Korea

116

Misung C&S Inspection

Korea

117

Công Ty Aistv

Korea

118

Công Ty Safecid Corp

Korea

119

Công Ty Ganaan

Korea

120

Kangwon National University(KNU)

Korea

121

Sungkyunkwan University

Korea

122

Kyonggi University

Korea

123

Daewoo Engineering and Construction (Daewoo E&C)

Korea

124

Kyung-il University (Kyungil KIU)

Korea

125

Seoul Tech

Korea

126

Sejong University

Korea

127

Lotte scholarship Foundation (Quỹ học bổng Lotte)

Korea

128

Yeungjin College

Korea

129

Sejong University - Department of Civil & Environmental Engineering

Korea

130

Seoul National University -Department of Civil And Environment Engineering

Korea

131

Kookmin University

Korea

132

Korea Institute of Construction & Transport Technology Evaluation and Planning (KICTEP)

Korea

133

Changwon National University -Center For Water Rsources Management Program

Korea

134

Changwon National University - Smart Home Architecture Center

Korea

135

Changwon National University

Korea

136

National University of Laos (NUOL) Trường ĐH Kỹ thuật (FE)

Laos

137

National University of Laos (NUOL) - Trường ĐH Kiến trúc

Laos

138

University Teknologi Malaysia

Malaysia

139

The Songo Higher Education Polytechnic Institute

Mozambique

140

Universidade Pedagogica

Mozambique

141

Myanmar Engineering Society

Myanmar

142

Delft University of Technology (TUDelft)

Netherlands

143

Oslo Metropolitan University

Norway

144

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norway

145

Cracow University of Technology

Poland

146

Wrolaw University of Science & Technology

Poland

147

CJR Renewables

Portugal

148

Universidad Politecnica De Puerto Rico (PUPR)

Puerto Rico

149

Technical University of Cluj Napoca

Romania

150

RUDN University (People's friendship University of Russia)

Russia

151

Trường Đại học Xây dựng Quốc gia Mátxcơva -Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)

Russia

152

Tyumen State University of Architecture And Civil Engineering.

Russia

153

St.Peterbourg State Polytechnical University

Russia

154

Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng-Kiến trúc VOLGOGRAD (VolgGASU)

Russia

155

Đh Quốc Gia Tổng Hợp Xây Dựng Và Kiến Trúc Voronhez

Russia

156

Singapore Polytechnic

Singapore

157

Scal Academy PTE LTD (Wholly Owned Subsidiary of The Singapore Contractors Association LTD)

Singapore

158

Technical University of Kosice

Slovakia

159

Slovak University of Technology

Slovakia

160

University of Bilbao

Spain

161

Universidad Politécnica de Madrid

Spain

162

National Taiwan University (NTU)

Taiwan

163

Cheng Shiu University

Taiwan

164

Chienkuo Technology University (CTU)

Taiwan

165

National Kaohsiung University of applied sciences (KUAS)

Taiwan

166

National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)

Taiwan

167

National Taiwan University (NTU) -College of Engineering

Taiwan

168

National Kaohsiung First University of science and technology (NKUST)

Taiwan

169

National Yunlin University of Science and Technology (YunTech)

Taiwan

170

Chaoyang University of Technology (CYUT)

Taiwan

171

King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

Thailand

172

Thammasat University -Sirindhorn International Institute of Technology

Thailand

173

Phranakhon Rajabhat University

Thailand

174

BSI Vietnam Company Limited (BSI)

U.K.

175

University of Southampton (Soton)

U.K.

176

Loughborough University, School of Architecture, Building & Civil Engineering,

U.K.

177

The University of Huddersfield (UOH)

U.K.

178

The Queen'S University of Belfast

U.K.

179

University of The West of England

U.K.

180

Loughborough University, Insititute of development engineering (WEDC)

U.K.

181

University of Illinois Chicago (UIC)

U.S.

182

University of Mississippi, Oxford

U.S.

183

Astm International

U.S.

184

American Concrete Instutite (ACI)

U.S.

185

College of Engineering, University of Hawai'I At Manoa, Honolulu, Hawai'I, Usa

U.S.

186

The University of Texas at Austin

U.S.

187

North Carolina A&T State University,

U.S.

188

University of Cincinnati

U.S.

189

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DEOCA)

Vietnam

190

Viện Thiết kế Bộ Quốc phòng

Vietnam

191

Công ty CP Đầy tư Thương mại & Du lịch Bảo Sơn

Vietnam

192

Công ty TNHH WILO Việt Nam (WVN)

Vietnam

193

Công ty TNHH Kơ Nia (KONIA)

Vietnam

194

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SONHA)

Vietnam

195

Coteccons Group

Vietnam

196

Sở Tài nguyên Môi trường, TP Hà Nội

Vietnam

197

Trường Đại học Văn Lang

Vietnam

198

Công ty TNHH Kỹ thuật Điều Hòa GREE (VIETNAM)

Vietnam

199

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp HCM

Vietnam

200

Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Vietnam

201

Khối 7 Trường Đại học Kỹ thuật

Vietnam

202

Công ty CP Thiết kế & Truyền thông KIẾN VIỆT, Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Vietnam

203

Sika Limited Vietnam

Vietnam

204

Sở Khoa học và Công nghệ, Quảng Ninh

Vietnam

205

Sở Tài nguyên Môi trường, Đà Nẵng

Vietnam

206

Ban Quản lý Dự án EECB

Vietnam

207

CTCPCN Tinh Vân, Trường ĐHGTVT, Trường ĐH Mỏ - Địa Chất, Trường ĐH Thủy Lợi

Vietnam

208

Viện Kinh tế và Phát triển

Vietnam

209

Công ty Newtecons

Vietnam

210

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KHCNVN

Vietnam

211

Công ty Cổ phần Xây dựng Central

Vietnam

212

Khối đại học kỹ thuật trong nước (ĐHBKHN,BKĐN,BKHCM,GTVT,MĐC,TL)

Vietnam

213

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O

Vietnam

214

Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị Hà Nội

Vietnam

215

Ctcp Dịch Vụ Lắp Đặt, Vận Hành Và Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển Ptsc

Vietnam

216

Tổng công ty VINACONEX

Vietnam

217

Esri Vietnam

Vietnam

218

Tập Đoàn Flc

Vietnam

219

Daikin Việt Nam

Vietnam

220

Công ty CP XDDD & TM Bắc Việt

Vietnam

221

Mitsubishi Electric Vietnam

Vietnam

222

Công Ty Cp Xây Dựng Và Kd Địa Ốc Hòa Bình

Vietnam

223

Công Ty Cp Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Vietnam

224

Tổng Công Ty Đtpt Đường Cao Tốc Vn - Vec

Vietnam

225

Tổng Công Ty Viglacera

Vietnam

226

Bộ Giao Thông Vận Tải

Vietnam

227

Công Ty Tnhh Mtv Nước Sạch Hà Nội

Vietnam