Giới thiệu

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

P 110-111 - Tòa nhà A1 - Trường đại học Xây Dựng, 55 Giải Phóng - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (024)38691302

Email: htqt@huce.edu.vn