Invitation to conference CIGOS 2017

hoithao_cigos_2017.jpg

 

THƯ MỜI THAM DỰ GỬI BÁO THAM DỰ HỘI THẢO CIGOS 2017

Trường Đại Học Sư phạm Cachan (ENS Cachan), trường Giao Thông Công Chính Paris (ESTP), hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT), hội Xây dựng, Cơ học và Vật liệu Việt Nam tại Pháp (GCMM) trân trọng giới thiệu và kính mời tham dự Hội thảo CIGOS 2017 với chủ đề:

« New Challenges in Civil Engineering » (Thách thức mới trong ngành xây dựng)

Hội thảo lần này sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2017 tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Các tác giả có thể gửi bài báo tham dự hội thảo CIGOS 2017 với các chủ đề chính như sau :

 • Mô hình hóa kết cấu (AMS)
 • Vật liệu xây dựng (MFC)
 • Phương pháp thiết kế mới (IDM)
 • Địa kĩ thuật (GEE)
 • Môi trường nước và xử lý nước trong xây dựng (WTE)
 • Công trình đặc biệt (Hầm, Nhà máy điện hạt nhân...)  (CST)

Thông tin về ngày liên quan đến hội thảo :

 • 08/01/2017: Hạn cuối nộp tóm tắt
 • 01/03/2017: Hạn cuối nộp báo cáo
 • 30/04/2017: Thông báo kết quả đánh giá các báo cáo đến các tác giả
 • 30/08/2017: Hạn sớm đăng kí tham gia hội thảo
 • 26 & 27/10/2017: Hội thảo 

Tập san của hội thảo sẽ được in với số ISBN như sau 978-2-9559100-0-9.

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo CIGOS 2017 được cập nhật tại địa chỉ : https://cigos2017.sciencesconf.org/.

Thông tin về hội thảo: tài liệu 1tài liệu 2

Thay mặt BTC Hội thảo CIGOS-2017